Üldtingimused

Need kasutustingimused (siit alates "Tingimused") seovad juriidiliselt Ostjat (siit alates "Sina") ning Müüjat (siit alates "Sodo Ltd") ja selgitavad nende õiguseid, kohustusi ja toodete ostmist veebipoest (siit alates - "epoodaed.ee").

Ostu-müügilepingu sõlmimine

 • Sinu ja Sodo Ltd vahel sõlmitakse ostu-müügileping hetkest, mil sa lood epoodaed.ee lehel ostukorvi, täpsustad oma tarneaadressit, valid makseviisi, oled nõustunud meie kasutustingimustega ja vajutad nuppu "Esita tellimus".
 • Kõik ostu-müügitellimused, mis sõlmitakse Sodo Ltd ja Sinu vahel, hoitakse turvaliselt epoodaed.ee lehel.

Meie õigused

 • Kui sa üritad kahjustada epoodaed.ee või Sodo Ltd tööd ja veebilehe stabiilset toimimist, on meil õigus ette hoiatamata peatada su ligipääs epoodaed.ee lehele või tühistada su registreerumisvorm. Lisaks on meil õigus teavitada võimuorganeid.

 • Ootamatute ja tõsiste olukordade puhul on Sodo Ltd-l õigus peatada või lõpetada epoodaed.ee toimingud Sind teavitamata.

 • Meil on õigus muuta nende tingimuste punkte igal ajal ning kõige hiljutisemad kehtivad epoodaed.ee reeglid lisatakse alati www.epoodaed.ee lehele.

Sinu õigused

Sul on õigus keelduda ostu-müügilepingu sõlmimisest epoodaed.ee-ga, välja arvatud juhul kui:

 • oled rikkunud lepingupunkte eelnevalt või tarnitavaks tooteks on audio-visuaaltoode, arvutiprogramm või midagi muud sellist;
 • tellimuse objektiks on perioodikaväljaanne;
 • osaled mängus või loosimises;
 • teistes olukordades, kus on õigus keelduda ostu-müügilepingust seaduse alusel.

Sul on õigus tagastada ostetud tooted epoodaed.ee-le ja saada raha tagasi ostu eest vastavalt toodete tagastamise tingimustele.

Sinu kohustused

 • võtta vastu epoodaed.ee tarnitud tooted ning tasuda nende eest kokkulepitud hinda;

 • kontaktandmete muutumisel uuendada epoodaed.ee registreerumisandmeid;

 • nõustuda ostjana epoodaed.ee kasutustingimustega ning järgida nende täitmist.

Epoodaed.ee kohustused:
 • Tagada epoodaed.ee teenuste kasutamiseks vajalike operatsioonide töö.

 • Tarnida Sulle tellitud tooted Sinu poolt märgitud aadressile kokkulepitud tarneaja jooksul.

 • Ootamatute ja tõsiste olukordade puhul, mil ei ole võimalik tellitud tooteid tarnida, pakkuda sarnast toodet ning sarnase toote aktsepteerimisest keeldumisel tagastada tasutud summa.

Toodete saatmine

 • Me saadame tooteid oma tarnepartnerite, kullerite või pakiautomaadi teenuste abil.

 • Toodete tarneaeg täpsustatakse kas meie lehel tellimuste ajaloos või tarnepartneri kodulehel.

 • Kui Sa allkirjastad toodete üleandmis-vastuvõtmisdokumendi, võtame me seda kui nõustumist, et tooted tarniti kahjustamata ja töökorras ning saadetis on edukalt kohale toimetatud.

 • Kui sa avastad tarnepakendil väliseid kahjustusi (näiteks mõlgid, kriimud või muud kahjustused), on Sul õigus tooteid mitte vastu võtta. Sel juhul pead Sa andma epoodaed.ee-le sellest teada 24 tunni jooksul pärast tarnepäeva ning saatma e-kirja aadressile info@epoodaed.ee või helistama numbril +37037488802. Samasisuline kaebus tuleb märkida ka üleandmis-vastuvõtmisaktile.

 • Kui sa võtad toote vastu ja üleandmis-vastuvõtmisaktile ei ole märgitud kaebuseid, millest ei ole epoodaed.ee-d 24 tunni jooksul teavitatud, võetakse seda kui märki sellest, et tooted tarniti edukalt ning saadetisega ei olnud probleeme.

Toodete tagastamine
 • Toodete tagastamine on kooskõlas Leedu Majandusministri regulatsiooniga Nr 217, mis on loodud 2001. aasta 29. juunil ning see märgib toodete ja teenuste ostu-müügilepingutest taganemise ja toodete tagastamise reegleid.

 • Kui tellitud toode ei vastanud su ootustele, see oli defektne või sellega oli muid probleeme, võib tooteid tagastada seitsme päeva jooksul pärast toodete kättesaamist. Tooted tuleb tagastada samas pakendis, millega tooted tarniti.

 • Tagastada tuleb kogu ostetud toode ja kõik selle komponendid. Tagastatav toode peab olema samas seisundis, mis tarnimise ajal. Toote pakend peab olema suletud, puhas ja kaubandusliku välimusega. Kui tagastatud tooted ei ole saadetud kõikide komponentidega või need ei ole originaalpakendis, on Sodo Ltd-l õigus tagastatud tooteid mitte vastu võtta või nõuda kompensatsiooni kahjustatud pakendi eest.

 • Tooted tuleb saata originaalpakendis. Pakend peab olema suletud, puhas ja korralikult pakendatud tarnimiseks.

 • Epoodaed.ee organiseerib toodete tagastamise.

 • Tootega koos tuleb kaasa panna ka ostutõestus nagu arve või kviitung ning allkirjastatud tagastusnõue, kus on kirjeldatud tagastuse põhjust. Epoodaed.ee kontrollib tagastusnõuet ja organiseerib mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastuse, kandes tellimuse eest tasutud summa Su pangakontole.

 • Kui tagastuse näol on tegemist defektse tootega, anname me kõik endast võimaliku, et asendada defektne toode sarnase tootega. Juhul, kui Sodo Ltd ei saa asendada toodet sarnasega, tagastatakse toote eest tasutud summa.

 • Tagastatav summa kantakse üksnes pangakontole, hoolimata sellest, millist maksemeetodit kasutati toodete ostmiseks.

Vastutus

 • Sa vastutad täielikult registreerumisvormis esitatud andmete tõesuse eest. Kui sa ei esita registreerumisvormis korrektseid andmeid, ei vastuta Sodo Ltd tagajärgede eest.

 • Sa vastutad toimingute eest, mida sa teed epoodaed.ee lehel.

 • Sa vastutad kolmandatele pooltele informatsiooni jagamise eest. Kui kolmas pool kasutab su andmeid, vastutad sina nende tegevuste eest.

 • Me ei võta mitte mingit vastutust informatsiooni eest, mis on jagatud lehekülgedel, millele on linkidega viidatud epoodaed.ee lehel.

 • Kahju saamise korral kompenseerib süüdiolev pool teisele poolele kahjud seadusega kooskõlas.

Informatsiooni vahendamine

Lõppsätted

 • Käesolevad tingimused on kooskõlas Leedu Vabariigi seadustega.

 • Kõik nendest tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse esmalt läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik sõlmida, lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seaduste alusel.